三世覺母 ( 三tam 世thế 覺giác 母mẫu )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (菩薩)文殊菩薩之異名。由出生智慧之意。故云覺母。蓋文殊菩薩,司毘盧舍那之大智,為三世諸佛成道之母故也。心地觀經曰:「三世覺母吉祥。」聖無動尊大威怒王秘密陀羅尼經曰:「妙吉祥菩薩是三世覺母,故名文殊師利。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 菩Bồ 薩Tát ) 文Văn 殊Thù 菩Bồ 薩Tát 之chi 異dị 名danh 。 由do 出xuất 生sanh 智trí 慧tuệ 之chi 意ý 。 故cố 云vân 覺giác 母mẫu 。 蓋cái 文Văn 殊Thù 菩Bồ 薩Tát 司ty 毘tỳ 盧lô 舍xá 那na 之chi 大đại 智trí , 為vi 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 成thành 道Đạo 之chi 母mẫu 故cố 也dã 。 心tâm 地địa 觀quán 經kinh 曰viết : 「 三tam 世thế 覺giác 母mẫu 吉cát 祥tường 。 」 聖thánh 無vô 動động 尊tôn 大đại 威uy 怒nộ 王vương 秘bí 密mật 陀đà 羅la 尼ni 經kinh 曰viết 妙Diệu 吉Cát 祥Tường 菩Bồ 薩Tát 。 是thị 三tam 世thế 覺giác 母mẫu , 故cố 。 名danh 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 」 。