三世諸佛 ( 三tam 世thế 諸chư 佛Phật )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)三世出現之諸佛。法華經方便品曰:「三世諸佛說法之儀式。」觀無量壽經曰:「三世諸佛淨業正因。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 三tam 世thế 出xuất 現hiện 之chi 諸chư 佛Phật 。 法pháp 華hoa 經kinh 方phương 便tiện 品phẩm 曰viết 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 說thuyết 法Pháp 之chi 儀nghi 式thức 。 」 觀quán 無vô 量lượng 壽thọ 經kinh 曰viết 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 淨tịnh 業nghiệp 正chánh 因nhân 。 」 。