三身三德 ( 三Tam 身Thân 三tam 德đức )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)三身者法報應。三德者法般解。二者配對,則法身即法身之德。報身為般若之德。應身為解脫之德。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 三Tam 身Thân 者giả 法pháp 報báo 應ứng 。 三tam 德đức 者giả 法pháp 般bát 解giải 。 二nhị 者giả 配phối 對đối , 則tắc 法Pháp 身thân 即tức 法Pháp 身thân 之chi 德đức 。 報báo 身thân 為vi 般Bát 若Nhã 之chi 德đức 。 應ưng/ứng 身thân 為vi 解giải 脫thoát 之chi 德đức 。