三歸受法 ( 三Tam 歸Quy 受thọ 法pháp )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (儀式)三歸者在家入道之戒法,宜自師受之。其受之之法,先懺悔從前之邪非,起淳淨之信,一心合掌隨師口授一歸,而己亦唱一歸。如此三周三歸,謂之受三歸。釋氏要覽上曰:「阿含經云:於受歸戒前先須懺悔,然後受三歸。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 儀nghi 式thức ) 三Tam 歸Quy 者giả 在tại 家gia 入nhập 道đạo 之chi 戒giới 法pháp , 宜nghi 自tự 師sư 受thọ 之chi 。 其kỳ 受thọ 之chi 之chi 法pháp , 先tiên 懺sám 悔hối 從tùng 前tiền 之chi 邪tà 非phi , 起khởi 淳thuần 淨tịnh 之chi 信tín 一nhất 心tâm 合hợp 掌chưởng 。 隨tùy 師sư 口khẩu 授thọ 一nhất 歸quy , 而nhi 己kỷ 亦diệc 唱xướng 一nhất 歸quy 。 如như 此thử 三tam 周chu 三Tam 歸Quy 謂vị 之chi 受thọ 三Tam 歸Quy 。 釋Thích 氏thị 要yếu 覽lãm 上thượng 曰viết : 「 阿a 含hàm 經Kinh 云vân 於ư 受thọ 歸quy 戒giới 前tiền 先tiên 須tu 懺sám 悔hối , 然nhiên 後hậu 受thọ 三Tam 歸Quy 。 」 。