三佛菩提 ( 三tam 佛Phật 菩Bồ 提Đề )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)一應化佛菩提,於應當現之所,隨即示現,謂出釋氏宮去迦耶城不遠,坐菩提樹下金剛道場得無上菩提也。二報佛菩提,十地圓滿,得真常之涅槃。如法華經壽量品所謂「我實成佛已來無量無邊劫」是也。三法佛菩提,如來藏性本來清淨,眾生界即涅槃界也。經所謂「如來如實知見三界之相,不如三界,見於三界」是也。見法華論,法華玄義十、法華文句九。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 一nhất 應ứng 化hóa 佛Phật 菩Bồ 提Đề 於ư 應ưng 當đương 現hiện 之chi 所sở , 隨tùy 即tức 示thị 現hiện , 謂vị 出xuất 釋Thích 氏Thị 宮cung 。 去khứ 迦ca 耶da 城thành 不bất 遠viễn 坐tọa 菩Bồ 提Đề 樹thụ 下hạ 。 金kim 剛cang 道Đạo 場Tràng 得đắc 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 也dã 。 二nhị 報báo 佛Phật 菩Bồ 提Đề 十Thập 地Địa 圓viên 滿mãn , 得đắc 真chân 常thường 之chi 涅Niết 槃Bàn 。 如như 法Pháp 華hoa 經kinh 壽thọ 量lượng 品phẩm 所sở 謂vị 我ngã 實thật 成thành 佛Phật 已dĩ 來lai 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 劫kiếp 是thị 也dã 。 三tam 法pháp 佛Phật 菩Bồ 提Đề 如Như 來Lai 藏tạng 性tánh 本bổn 來lai 清thanh 淨tịnh 。 眾chúng 生sanh 界giới 即tức 涅Niết 槃Bàn 界giới 也dã 。 經kinh 所sở 謂vị 如Như 來Lai 。 如như 實thật 知tri 見kiến 。 三tam 界giới 之chi 相tướng 。 不bất 如như 三tam 界giới 。 見kiến 於ư 三tam 界giới 是thị 也dã 。 見kiến 法pháp 華hoa 論luận , 法pháp 華hoa 玄huyền 義nghĩa 十thập 、 法pháp 華hoa 文văn 句cú 九cửu 。