三法無差 ( 三tam 法pháp 無vô 差sai )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)言心與佛及眾生,三法無差別也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 言ngôn 心tâm 與dữ 佛Phật 及cập 眾chúng 生sanh 。 三tam 法pháp 無vô 差sai 別biệt 也dã 。