三品沙彌 ( 三tam 品phẩm 沙Sa 彌Di )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)一、七歲至十三,名驅烏沙彌。律,小兒出家,阿難不敢度,佛言若能驅食上烏者聽度。二、十四至十九,名應法沙彌。正合沙彌之位,以其五歲依師調練純熟,堪於進具故也。三、二十至七十,名字沙彌。本是僧之位,以緣未及,故稱沙彌之名字。見行事鈔下四。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 一nhất 、 七thất 歲tuế 至chí 十thập 三tam , 名danh 驅khu 烏ô 沙Sa 彌Di 。 律luật , 小tiểu 兒nhi 出xuất 家gia 阿A 難Nan 不bất 敢cảm 度độ , 佛Phật 言ngôn 若nhược 能năng 驅khu 食thực 上thượng 烏ô 者giả 聽thính 度độ 。 二nhị 十thập 四tứ 。 至chí 十thập 九cửu , 名danh 應ưng/ứng 法pháp 沙Sa 彌Di 。 正chánh 合hợp 沙Sa 彌Di 之chi 位vị , 以dĩ 其kỳ 五ngũ 歲tuế 依y 師sư 調điều 練luyện 純thuần 熟thục , 堪kham 於ư 進tiến 具cụ 故cố 也dã 。 三tam 、 二nhị 十thập 至chí 七thất 十thập , 名danh 字tự 沙Sa 彌Di 。 本bổn 是thị 僧Tăng 之chi 位vị , 以dĩ 緣duyên 未vị 及cập , 故cố 稱xưng 沙Sa 彌Di 之chi 名danh 字tự 。 見kiến 行hành 事sự 鈔sao 下hạ 四tứ 。