三因四緣 ( 三tam 因nhân 四tứ 緣duyên )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)成實論以三因四緣為生心心所法。三因如前。四緣見緣條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 成thành 實thật 論luận 以dĩ 三tam 因nhân 四tứ 緣duyên 為vi 生sanh 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 三tam 因nhân 如như 前tiền 。 四tứ 緣duyên 見kiến 緣duyên 條điều 。