三昧耶身 ( 三tam 昧muội 耶da 身thân )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)與三昧耶形同。但從佛身謂為身。法報應之三身。密教如其次第謂為種子,三昧耶,尊形之三身。塔婆,寶,珠,蓮華,五鈷等為大日之三昧耶身。當於顯教之報身。依通門,則一切之事物,盡為大日之三昧耶身,依別門,則以塔婆為大日之三昧耶身,乃至以蓮華為彌陀之三昧耶身等,各有別個之標幟。雜談集九曰:「密教之意,佛有三身:種子,三昧耶,尊形也。如次第為法報應三身。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 與dữ 三tam 昧muội 耶da 形hình 同đồng 。 但đãn 從tùng 佛Phật 身thân 謂vị 為vi 身thân 。 法pháp 報báo 應ứng 之chi 三Tam 身Thân 。 密mật 教giáo 如như 其kỳ 次thứ 第đệ 謂vị 為vi 種chủng 子tử 三tam 昧muội 耶da , 尊tôn 形hình 之chi 三Tam 身Thân 。 塔tháp 婆bà , 寶bảo , 珠châu , 蓮liên 華hoa , 五ngũ 鈷cổ 等đẳng 為vi 大đại 日nhật 之chi 三tam 昧muội 耶da 身thân 。 當đương 於ư 顯hiển 教giáo 之chi 報báo 身thân 。 依y 通thông 門môn , 則tắc 一nhất 切thiết 之chi 事sự 物vật , 盡tận 為vi 大đại 日nhật 之chi 三tam 昧muội 耶da 身thân , 依y 別biệt 門môn , 則tắc 以dĩ 塔tháp 婆bà 為vi 大đại 日nhật 之chi 三tam 昧muội 耶da 身thân , 乃nãi 至chí 以dĩ 蓮liên 華hoa 為vi 彌di 陀đà 之chi 三tam 昧muội 耶da 身thân 等đẳng , 各các 有hữu 別biệt 個cá 之chi 標tiêu 幟xí 。 雜tạp 談đàm 集tập 九cửu 曰viết : 「 密mật 教giáo 之chi 意ý , 佛Phật 有hữu 三Tam 身Thân 種chủng 子tử 三tam 昧muội 耶da , 尊tôn 形hình 也dã 。 如như 次thứ 第đệ 為vi 法pháp 報báo 應ứng 三Tam 身Thân 。 」 。