三昧耶經 ( 三tam 昧muội 耶da 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)同鈔曰:「三形幢也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 同đồng 鈔sao 曰viết : 「 三tam 形hình 幢tràng 也dã 。 」 。