三昧耶界 ( 三tam 昧muội 耶da 界giới )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)言三昧耶之法門也。密教之總稱。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 言ngôn 三tam 昧muội 耶da 之chi 法Pháp 門môn 也dã 。 密mật 教giáo 之chi 總tổng 稱xưng 。