三明六通 ( 三Tam 明Minh 六Lục 通Thông )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)三明與六通。阿羅漢所具之德也。觀無量壽經曰:「聞眾音聲讚嘆四諦,應時即得阿羅漢道三明六通具八解脫。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 三Tam 明Minh 與dữ 六Lục 通Thông 。 阿A 羅La 漢Hán 所sở 具cụ 之chi 德đức 也dã 。 觀quán 無vô 量lượng 壽thọ 經kinh 曰viết 聞văn 眾chúng 音âm 聲thanh 。 讚tán 嘆thán 四Tứ 諦Đế 應ứng 時thời 即tức 得đắc 。 阿A 羅La 漢Hán 道Đạo 。 三Tam 明Minh 六Lục 通Thông 。 具cụ 八Bát 解Giải 脫Thoát 。 」 。