三密加持 ( 三tam 密mật 加gia 持trì )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)以佛之三密加持眾生之三業也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 以dĩ 佛Phật 之chi 三tam 密mật 加gia 持trì 眾chúng 生sanh 之chi 三tam 業nghiệp 也dã 。