三摩娑 ( 三tam 摩ma 娑sa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)煞三摩娑Sat-samāsa之略。譯為六合釋。唯識述記序曰:「三摩娑釋,依士立名。」見六離合釋條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 煞sát 三tam 摩ma 娑sa Sat - samāsa 之chi 略lược 。 譯dịch 為vi 六lục 合hợp 釋thích 。 唯duy 識thức 述thuật 記ký 序tự 曰viết : 「 三tam 摩ma 娑sa 釋thích , 依y 士sĩ 立lập 名danh 。 」 見kiến 六lục 離ly 合hợp 釋thích 條điều 。