三摩地法 ( 三tam 摩ma 地địa 法pháp )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)總稱密教之法。以此宗之本意修三密平等之三摩地故也。菩提心論明三種之菩提心。而密教之菩提心謂之三摩地菩提心。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 總tổng 稱xưng 密mật 教giáo 之chi 法pháp 。 以dĩ 此thử 宗tông 之chi 本bổn 意ý 修tu 三tam 密mật 平bình 等đẳng 之chi 三tam 摩ma 地địa 故cố 也dã 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 論luận 明minh 三tam 種chủng 之chi 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 而nhi 密mật 教giáo 之chi 菩Bồ 提Đề 心tâm 謂vị 之chi 三tam 摩ma 地địa 菩Bồ 提Đề 心tâm 。