三摩近離 ( 三tam 摩ma 近cận 離ly )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (行事)譯曰和集。道俗相集為佛事之供養也。西國於安居竟日,道俗雲集,為大法樂,名為三摩近離。見寄歸傳二。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 行hành 事sự ) 譯dịch 曰viết 和hòa 集tập 。 道đạo 俗tục 相tướng 集tập 為vi 佛Phật 事sự 之chi 供cúng 養dường 也dã 。 西tây 國quốc 於ư 安an 居cư 竟cánh 日nhật , 道đạo 俗tục 雲vân 集tập , 為vi 大đại 法Pháp 樂lạc 名danh 為vi 三tam 摩ma 近cận 離ly 。 見kiến 寄ký 歸quy 傳truyền 二nhị 。