三摩婆夜 ( 三tam 摩ma 婆bà 夜dạ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)勝論所明六義句之第六。舊譯無障礙,新譯利合。百論疏上之中曰:「六三摩婆夜諦,此云無障礙諦,如一色色香徧有而不相障。」梵Samavāya。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 勝thắng 論luận 所sở 明minh 六lục 義nghĩa 句cú 之chi 第đệ 六lục 。 舊cựu 譯dịch 無vô 障chướng 礙ngại 。 新tân 譯dịch 利lợi 合hợp 。 百bách 論luận 疏sớ 上thượng 之chi 中trung 曰viết : 「 六lục 三tam 摩ma 婆bà 夜dạ 諦đế , 此thử 云vân 無vô 障chướng 礙ngại 諦đế , 如như 一nhất 色sắc 色sắc 香hương 徧biến 有hữu 而nhi 不bất 相tương 障chướng 。 」 梵Phạm Samavāya 。