三六不共 ( 三tam 六lục 不bất 共cộng )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)佛之十八不共法也。瓔珞本業經上曰:「三六不共,一切功德。」見不共法條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 佛Phật 之chi 十Thập 八Bát 不Bất 共Cộng 法Pháp 也dã 。 瓔anh 珞lạc 本bổn 業nghiệp 經kinh 上thượng 曰viết : 「 三tam 六lục 不bất 共cộng 。 一nhất 切thiết 功công 德đức 。 」 見kiến 不Bất 共Cộng 法Pháp 條điều 。