三經一論 ( 三tam 經kinh 一nhất 論luận )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)淨土門所依之經論也。一、佛說無量壽經二卷,二、佛說觀無量壽經一卷,佛說阿彌陀經一卷,天親之淨土論一卷。選擇集上曰:「正明往生淨土之教者,謂三經一論是也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 淨tịnh 土độ 門môn 所sở 依y 之chi 經kinh 論luận 也dã 。 一nhất 佛Phật 說thuyết 無vô 量lượng 壽thọ 經kinh 二nhị 卷quyển , 二nhị 佛Phật 說thuyết 觀quán 無vô 量lượng 壽thọ 經kinh 一nhất 卷quyển 佛Phật 說thuyết 阿A 彌Di 陀Đà 經kinh 一nhất 卷quyển , 天thiên 親thân 之chi 淨tịnh 土độ 論luận 一nhất 卷quyển 。 選tuyển 擇trạch 集tập 上thượng 曰viết : 「 正chánh 明minh 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 。 之chi 教giáo 者giả , 謂vị 三tam 經kinh 一nhất 論luận 是thị 也dã 。 」 。