三科揀境 ( 三tam 科khoa 揀giản 境cảnh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)天台以為觀心之境,於五陰,十二入,十八界之三科中,捨入與界而取五陰。於五陰中捨色,受,想,行,之前四者而取第五識。於識中捨見行,發得二種能招報之心,而取正對外境所分別之心。為外觀之境。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 天thiên 台thai 以dĩ 為vi 觀quán 心tâm 之chi 境cảnh , 於ư 五ngũ 陰ấm 十thập 二nhị 入nhập 。 十thập 八bát 界giới 之chi 三tam 科khoa 中trung , 捨xả 入nhập 與dữ 界giới 而nhi 取thủ 五ngũ 陰ấm 。 於ư 五ngũ 陰ấm 中trung 。 捨xả 色sắc , 受thọ , 想tưởng , 行hành , 之chi 前tiền 四tứ 者giả 而nhi 取thủ 第đệ 五ngũ 識thức 。 於ư 識thức 中trung 捨xả 見kiến 行hành , 發phát 得đắc 二nhị 種chủng 能năng 招chiêu 報báo 之chi 心tâm , 而nhi 取thủ 正chánh 對đối 外ngoại 境cảnh 所sở 分phân 別biệt 之chi 心tâm 。 為vi 外ngoại 觀quán 之chi 境cảnh 。