三棄羅章 ( 三tam 棄khí 羅la 章chương )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (書名)聲明學處五經中第四經之稱。見毘加羅條。(CBETA註:疑為見毘伽羅條)

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 書thư 名danh ) 聲thanh 明minh 學học 處xứ 五ngũ 經kinh 中trung 第đệ 四tứ 經kinh 之chi 稱xưng 。 見kiến 毘tỳ 加gia 羅la 條điều 。 ( CBETA 註chú : 疑nghi 為vi 見kiến 毘tỳ 伽già 羅la 條điều ) 。