三界慈父 ( 三tam 界giới 慈từ 父phụ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)謂佛也。以佛垂教導迷於三界之眾至於善所故也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 謂vị 佛Phật 也dã 。 以dĩ 佛Phật 垂thùy 教giáo 導đạo 迷mê 於ư 三tam 界giới 之chi 眾chúng 至chí 於ư 善thiện 所sở 故cố 也dã 。