三界八苦 ( 三tam 界giới 八bát 苦khổ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)在迷界之八苦。即生老病死之四苦與愛別離苦,怨憎會苦,求不得苦,五陰盛苦之四苦也。詳見苦條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 在tại 迷mê 界giới 之chi 八bát 苦khổ 。 即tức 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 。 之chi 四tứ 苦khổ 與dữ 愛ái 別biệt 離ly 苦khổ 。 怨oán 憎tăng 會hội 苦khổ 。 求cầu 不bất 得đắc 苦khổ 。 五ngũ 陰ấm 盛thịnh 苦khổ 之chi 四tứ 苦khổ 也dã 。 詳tường 見kiến 苦khổ 條điều 。