三階行者 ( 三tam 階giai 行hành 者giả )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)奉三階佛法者之稱。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 奉phụng 三tam 階giai 佛Phật 法Pháp 者giả 之chi 稱xưng 。