三假施設 ( 三tam 假giả 施thi 設thiết )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)又名三攝提:一、受假施設。二、法假施設。三、名假施設。是大品經所說之三假也。為別於因成假等三假,謂之三假施設。見假條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 又hựu 名danh 三tam 攝nhiếp 提đề : 一nhất 、 受thọ 假giả 施thi 設thiết 。 二nhị 、 法pháp 假giả 施thi 設thiết 。 三tam 名danh 假giả 施thi 設thiết 。 是thị 大đại 品phẩm 經kinh 所sở 說thuyết 之chi 三tam 假giả 也dã 。 為vi 別biệt 於ư 因nhân 成thành 假giả 等đẳng 三tam 假giả , 謂vị 之chi 三tam 假giả 施thi 設thiết 。 見kiến 假giả 條điều 。