三途八難 ( 三tam 途đồ 八bát 難nạn )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)三途與八難也。淨心誡觀曰:「四百四病以根本為本,三途八難以女人為本。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 三tam 途đồ 與dữ 八bát 難nạn 也dã 。 淨tịnh 心tâm 誡giới 觀quán 曰viết 四tứ 百bách 四tứ 病bệnh 。 以dĩ 根căn 本bổn 為vi 本bổn , 三tam 途đồ 八bát 難nạn 以dĩ 女nữ 人nhân 為vi 本bổn 。 」 。