三彌提 ( 三tam 彌di 提đề )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)尊者名。見中阿含經四十三。梵Sammiti’。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 尊Tôn 者Giả 名danh 。 見kiến 中Trung 阿A 含Hàm 經kinh 四tứ 十thập 三tam 。 梵Phạm Sammiti ’ 。