三彌底部論 ( 三tam 彌di 底để 部bộ 論luận )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (書名)三卷。失譯人名,破我與見,明中有之不無。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 書thư 名danh ) 三tam 卷quyển 。 失thất 譯dịch 人nhân 名danh 。 破phá 我ngã 與dữ 見kiến , 明minh 中trung 有hữu 之chi 不bất 無vô 。