三陀羅尼 ( 三tam 陀đà 羅la 尼ni )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)法華經勸發品所說三陀羅尼。陀羅尼者。智慧之總持力也。天台以之配於三諦而解之:一、旋陀羅尼,旋轉凡夫心執著於諸法之有相,而達於空理之智力也。是故為空諦。二、百千萬億旋陀羅尼,旋轉空而出於假,通達於百千萬億法之智力也。是故為假諦。三、法音方便陀羅尼,更一轉而入中道,於法音說法得自在方便之智力也。是故為中諦。文句十曰:「陀羅尼旋假入空也,百千旋者旋空出假也。方便者二,為方便道得入中道第一義諦也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 法pháp 華hoa 經kinh 勸khuyến 發phát 品phẩm 所sở 說thuyết 三tam 陀đà 羅la 尼ni 。 陀đà 羅la 尼ni 者giả 。 智trí 慧tuệ 之chi 總tổng 持trì 力lực 也dã 。 天thiên 台thai 以dĩ 之chi 配phối 於ư 三tam 諦đế 而nhi 解giải 之chi 。 一nhất 旋Toàn 陀Đà 羅La 尼Ni 。 旋toàn 轉chuyển 凡phàm 夫phu 心tâm 執chấp 著trước 於ư 諸chư 法pháp 之chi 有hữu 相tướng , 而nhi 達đạt 於ư 空không 理lý 之chi 智trí 力lực 也dã 。 是thị 故cố 為vi 空không 諦đế 。 二nhị 百Bách 千Thiên 萬Vạn 億Ức 旋Toàn 陀Đà 羅La 尼Ni 。 旋toàn 轉chuyển 空không 而nhi 出xuất 於ư 假giả , 通thông 達đạt 於ư 百bách 千thiên 萬vạn 億ức 。 法pháp 之chi 智trí 力lực 也dã 。 是thị 故cố 為vi 假giả 諦đế 。 三tam 法Pháp 音Âm 方Phương 便Tiện 陀Đà 羅La 尼Ni 。 更cánh 一nhất 轉chuyển 而nhi 入nhập 中trung 道đạo , 於ư 法Pháp 音âm 說thuyết 法Pháp 得đắc 自tự 在tại 方phương 便tiện 之chi 智trí 力lực 也dã 。 是thị 故cố 為vi 中trung 諦đế 。 文văn 句cú 十thập 曰viết 陀đà 羅la 尼ni 。 旋toàn 假giả 入nhập 空không 也dã , 百bách 千thiên 旋toàn 者giả 旋toàn 空không 出xuất 假giả 也dã 。 方phương 便tiện 者giả 二nhị , 為vi 方phương 便tiện 道đạo 得đắc 入nhập 中trung 道đạo 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦Đế 也dã 。 」 。