三種舍利 ( 三tam 種chủng 舍xá 利lợi )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)謂佛舍利之三種:如骨為白舍利,髮為黑舍利,肉為赤舍利是也。參照舍利條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 謂vị 佛Phật 舍xá 利lợi 之chi 三tam 種chủng 如như 骨cốt 為vi 白bạch 舍xá 利lợi , 髮phát 為vi 黑hắc 舍xá 利lợi , 肉nhục 為vi 赤xích 舍xá 利lợi 是thị 也dã 。 參tham 照chiếu 舍xá 利lợi 條điều 。