三周聲聞 ( 三tam 周chu 聲thanh 聞văn )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)言三周說法所度之上中下根聲聞也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 言ngôn 三tam 周chu 說thuyết 法Pháp 所sở 度độ 之chi 上thượng 中trung 下hạ 根căn 聲thanh 聞văn 也dã 。