三支比量 ( 三tam 支chi 比tỉ 量lượng )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)因明法也。以宗因喻之三分立比量也。比量者以因喻之二者,比知宗義也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 因nhân 明minh 法pháp 也dã 。 以dĩ 宗tông 因nhân 喻dụ 之chi 三tam 分phần 立lập 比tỉ 量lượng 也dã 。 比tỉ 量lượng 者giả 以dĩ 因nhân 喻dụ 之chi 二nhị 者giả , 比tỉ 知tri 宗tông 義nghĩa 也dã 。