三止三請 ( 三tam 止chỉ 三tam 請thỉnh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (故事)法華經方便品之初,先讚嘆如來之二智,以諸法實相為甚深微妙欲說而止,次舍利弗代眾請說之。如此佛與舍利弗交互各三止三請,佛遂容第三請,廣說妙法。謂之三止三請。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 故cố 事sự ) 法pháp 華hoa 經kinh 方phương 便tiện 品phẩm 之chi 初sơ , 先tiên 讚tán 嘆thán 如Như 來Lai 之chi 二nhị 智trí , 以dĩ 諸chư 法pháp 實thật 相tướng 。 為vi 甚thậm 深thâm 微vi 妙diệu 。 欲dục 說thuyết 而nhi 止chỉ , 次thứ 舍Xá 利Lợi 弗Phất 代đại 眾chúng 請thỉnh 說thuyết 之chi 。 如như 此thử 佛Phật 與dữ 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 交giao 互hỗ 各các 三tam 止chỉ 三tam 請thỉnh , 佛Phật 遂toại 容dung 第đệ 三tam 請thỉnh 。 廣quảng 說thuyết 妙diệu 法Pháp 。 謂vị 之chi 三tam 止chỉ 三tam 請thỉnh 。