三部主色 ( 三tam 部bộ 主chủ 色sắc )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)毘盧遮那是佛部,即如來法界之身,一向白色。次觀世音即是阿彌陀佛,其身黃色。次金剛藏(金剛手),即釋迦牟尼佛,其身赤黃色,即雜色。見義釋十一。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 是thị 佛Phật 部bộ , 即tức 如Như 來Lai 法Pháp 界Giới 。 之chi 身thân , 一nhất 向hướng 白bạch 色sắc 。 次thứ 觀Quán 世Thế 音Âm 即tức 是thị 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 其kỳ 身thân 黃hoàng 色sắc 。 次thứ 金kim 剛cang 藏tạng ( 金Kim 剛Cang 手Thủ ) , 即tức 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 。 其kỳ 身thân 赤xích 黃hoàng 色sắc , 即tức 雜tạp 色sắc 。 見kiến 義nghĩa 釋thích 十thập 一nhất 。