三不堅法 ( 三tam 不bất 堅kiên 法pháp )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)一、身不堅,父母所生之身,為四大假合而成,生滅無常,不可久存也。二、命不堅,人所受之壽命雖長短不齊,而同為夢幻之體,倏忽無常,不可久存也。三、財不堅,一切世間之財物,體非堅固,集散無常不可久存也。出本事經七。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 一nhất 、 身thân 不bất 堅kiên 父phụ 母mẫu 所sở 生sanh 。 之chi 身thân , 為vi 四tứ 大đại 假giả 合hợp 。 而nhi 成thành , 生sanh 滅diệt 無vô 常thường , 不bất 可khả 久cửu 存tồn 也dã 。 二nhị 、 命mạng 不bất 堅kiên , 人nhân 所sở 受thọ 之chi 壽thọ 命mạng 雖tuy 長trường 。 短đoản 不bất 齊tề , 而nhi 同đồng 為vi 夢mộng 幻huyễn 之chi 體thể , 倏thúc 忽hốt 無vô 常thường , 不bất 可khả 久cửu 存tồn 也dã 。 三tam 、 財tài 不bất 堅kiên 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 之chi 財tài 物vật , 體thể 非phi 堅kiên 固cố , 集tập 散tán 無vô 常thường 不bất 可khả 久cửu 存tồn 也dã 。 出xuất 本bổn 事sự 經kinh 七thất 。