三寶加持 ( 三Tam 寶Bảo 加gia 持trì )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)蒙三寶之加護也。參照加持條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 蒙mông 三Tam 寶Bảo 之chi 加gia 護hộ 也dã 。 參tham 照chiếu 加gia 持trì 條điều 。