三波提 ( 三tam 波ba 提đề )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)阿育王之孫,法益之子之名。見釋迦譜十。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 阿a 育dục 王vương 之chi 孫tôn , 法pháp 益ích 之chi 子tử 之chi 名danh 。 見kiến 釋Thích 迦Ca 譜 十thập 。