三惡趣 ( 三tam 惡ác 趣thú )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)地獄、餓鬼、畜生之三處也。又曰三塗。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 地địa 獄ngục 餓ngạ 鬼quỷ 畜súc 生sanh 。 之chi 三tam 處xứ 也dã 。 又hựu 曰viết 三tam 塗đồ 。