事理俱密 ( 事sự 理lý 俱câu 密mật )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)日本臺密以法華為理秘密,兩部之大經為事理俱密。東密貶法華為顯教,不許其為理秘密。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 日nhật 本bổn 臺đài 密mật 以dĩ 法pháp 華hoa 為vi 理lý 秘bí 密mật , 兩lưỡng 部bộ 之chi 大đại 經kinh 為vi 事sự 理lý 俱câu 密mật 。 東đông 密mật 貶biếm 法pháp 華hoa 為vi 顯hiển 教giáo , 不bất 許hứa 其kỳ 為vi 理lý 秘bí 密mật 。

Print Friendly, PDF & Email