生酥毒發 ( 生sanh 酥tô 毒độc 發phát )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)與生酥殺人同。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 與dữ 生sanh 酥tô 殺sát 人nhân 同đồng 。