娑羅華 ( 娑sa 羅la 華hoa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜名)Śāla,娑羅樹之華葉也。釋氏要覽下曰:「用白紙作娑羅華八樹以簇繩床,表雙林之相。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 名danh ) Śāla 娑sa 羅la 樹thụ 。 之chi 華hoa 葉diệp 也dã 。 釋Thích 氏thị 要yếu 覽lãm 下hạ 曰viết : 「 用dụng 白bạch 紙chỉ 作tác 娑sa 羅la 華hoa 八bát 樹thụ 以dĩ 簇 繩thằng 床sàng , 表biểu 雙song 林lâm 之chi 相tướng 。 」 。