娑竭羅龍 ( 娑sa 竭kiệt 羅la 龍long )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (異類)又作娑伽羅龍。依所住之海而得名。或言依國而立名。法華經序品曰:「娑伽羅龍王。」同提婆品曰:「大海婆竭羅龍宮。」光宅法華義疏一曰:「娑伽羅者,因國得名也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 異dị 類loại ) 又hựu 作tác 娑sa 伽già 羅la 龍long 。 依y 所sở 住trụ 之chi 海hải 而nhi 得đắc 名danh 。 或hoặc 言ngôn 依y 國quốc 而nhi 立lập 名danh 。 法pháp 華hoa 經kinh 序tự 品phẩm 曰viết 。 娑Sa 伽Già 羅La 龍Long 王Vương 。 」 同đồng 提đề 婆bà 品phẩm 曰viết : 「 大đại 海hải 婆bà 竭kiệt 羅la 龍long 宮cung 。 」 光quang 宅trạch 法pháp 華hoa 義nghĩa 疏sớ 一nhất 曰viết : 「 娑sa 伽già 羅la 者giả , 因nhân 國quốc 得đắc 名danh 也dã 。 」 。