娑多婆訶 ( 娑sa 多đa 婆bà 訶ha )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)梵音Sadvāhana Śātavāhana,國王名。譯曰引正。見西域記十。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 梵Phạm 音âm Sadvāhana   Śātavāhana , 國quốc 王vương 名danh 。 譯dịch 曰viết 引dẫn 正chánh 。 見kiến 西tây 域vực 記ký 十thập 。