富那奢 ( 富phú 那na 奢xa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)又作富那夜奢Puṇyayaśas,脅尊者之弟子,馬鳴之師也。見付法藏傳五。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 又hựu 作tác 富phú 那na 夜dạ 奢xa 脅Hiếp 尊Tôn 者Giả 。 之chi 弟đệ 子tử , 馬mã 鳴minh 之chi 師sư 也dã 。 見kiến 付phó 法Pháp 藏tạng 傳truyền 五ngũ 。