富那夜奢 ( 富phú 那na 夜dạ 奢xa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)比丘名。見富那奢條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 比Bỉ 丘Khâu 名danh 。 見kiến 富phú 那na 奢xa 條điều 。