富那婆蘇 ( 富phú 那na 婆bà 蘇tô )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜名)Punarvasu,星名。唐云弗宿。寶星陀羅尼經四曰:「富那婆蘇(唐言弗宿)星生者,於左脅下,當有黑疵。財穀具足而少知慧。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 名danh ) Punarvasu , 星tinh 名danh 。 唐đường 云vân 弗phất 宿túc 。 寶bảo 星tinh 陀đà 羅la 尼ni 經kinh 四tứ 曰viết : 「 富phú 那na 婆bà 蘇tô ( 唐đường 言ngôn 弗phất 宿túc ) 星tinh 生sanh 者giả , 於ư 左tả 脅hiếp 下hạ , 當đương 有hữu 黑hắc 疵tỳ 。 財tài 穀cốc 具cụ 足túc 而nhi 少thiểu 知tri 慧tuệ 。 」 。