富樓那成佛 ( 富Phú 樓Lâu 那Na 成thành 佛Phật )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)法華經五百弟子品曰:「過無量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅三藐三菩提,號曰法明如來。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 法pháp 華hoa 經kinh 五ngũ 百bách 弟đệ 子tử 。 品phẩm 曰viết 過quá 無vô 量lượng 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp 。 當đương 於ư 此thử 土độ 。 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 號hiệu 曰viết 法Pháp 明Minh 如Như 來Lai 。 」 。