普為乘教 ( 普phổ 為vi 乘thừa 教giáo )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)即法相宗也。詳名曰普為一切乘教。謂與利益於五乘即人間、天上、聲聞、緣覺、菩薩全體之教也。蓋法相宗立五性各別,雖主張成佛不成佛,而各授相應之利益,故有此名。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 即tức 法pháp 相tướng 宗tông 也dã 。 詳tường 名danh 曰viết 普phổ 為vi 一nhất 切thiết 乘thừa 教giáo 。 謂vị 與dữ 利lợi 益ích 於ư 五ngũ 乘thừa 即tức 人nhân 間gian 天thiên 上thượng 。 聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 全toàn 體thể 之chi 教giáo 也dã 。 蓋cái 法pháp 相tướng 宗tông 立lập 五ngũ 性tánh 各các 別biệt , 雖tuy 主chủ 張trương 成thành 佛Phật 不bất 成thành 佛Phật 而nhi 各các 授thọ 相tương 應ứng 之chi 利lợi 益ích , 故cố 有hữu 此thử 名danh 。

Print Friendly, PDF & Email