普門持誦 ( 普phổ 門môn 持trì 誦tụng )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)普持誦曼荼羅海之諸尊真言也。大疏八曰:「然後住瑜伽座,以五輪字持身,首置百光徧照王,以無垢眼觀自心華臺本不生字,方作普門持誦。先於毘盧遮那心月中炳現真言,而後持誦並示密印,周徧中胎藏已。次及第二院諸尊,乃至終竟。或一一現前觀之而作持誦,或自身作彼本尊。於其心月現真言字而作持誦,乃至頓作曼荼羅身而作持誦,隨行者觀心勢力。若不能爾者,當以一心誦部主真言百徧,隨所餘上首諸尊各誦七徧,并作彼印也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 普phổ 持trì 誦tụng 曼mạn 荼đồ 羅la 海hải 之chi 諸chư 尊tôn 真chân 言ngôn 也dã 。 大đại 疏sớ 八bát 曰viết : 「 然nhiên 後hậu 住trụ 瑜du 伽già 座tòa , 以dĩ 五ngũ 輪luân 字tự 持trì 身thân , 首thủ 置trí 百bách 光quang 徧biến 照chiếu 王vương , 以dĩ 無vô 垢cấu 眼nhãn 觀quán 自tự 心tâm 華hoa 臺đài 本bổn 不bất 生sanh 字tự , 方phương 作tác 普phổ 門môn 持trì 誦tụng 。 先tiên 於ư 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 心tâm 月nguyệt 中trung 炳bỉnh 現hiện 真chân 言ngôn , 而nhi 後hậu 持trì 誦tụng 並tịnh 示thị 密mật 印ấn , 周chu 徧biến 中trung 胎thai 藏tạng 已dĩ 。 次thứ 及cập 第đệ 二nhị 院viện 諸chư 尊tôn , 乃nãi 至chí 終chung 竟cánh 。 或hoặc 一nhất 一nhất 現hiện 前tiền 觀quán 之chi 而nhi 作tác 持trì 誦tụng , 或hoặc 自tự 身thân 作tác 彼bỉ 本bổn 尊tôn 。 於ư 其kỳ 心tâm 月nguyệt 現hiện 真chân 言ngôn 字tự 而nhi 作tác 持trì 誦tụng , 乃nãi 至chí 頓đốn 作tác 曼mạn 荼đồ 羅la 身thân 而nhi 作tác 持trì 誦tụng , 隨tùy 行hành 者giả 觀quán 心tâm 勢thế 力lực 。 若nhược 不bất 能năng 爾nhĩ 者giả 當đương 以dĩ 一nhất 心tâm 。 誦tụng 部bộ 主chủ 真chân 言ngôn 百bách 徧biến , 隨tùy 所sở 餘dư 上thượng 首thủ 諸chư 尊tôn 各các 誦tụng 七thất 徧biến , 并tinh 作tác 彼bỉ 印ấn 也dã 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email