普化驢鳴 ( 普phổ 化hóa 驢lư 鳴minh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (故事)傳燈錄(普化章)曰:「嘗暮入臨濟院,喫生菜飯。臨濟曰:這漢大似一頭驢。師便作驢鳴。臨濟乃休。師曰:臨濟小廁兒,只具一隻眼。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 故cố 事sự ) 傳truyền 燈đăng 錄lục ( 普phổ 化hóa 章chương ) 曰viết : 「 嘗thường 暮mộ 入nhập 臨lâm 濟tế 院viện , 喫khiết 生sanh 菜thái 飯phạn 。 臨lâm 濟tế 曰viết : 這giá 漢hán 大đại 似tự 一nhất 頭đầu 驢lư 。 師sư 便tiện 作tác 驢lư 鳴minh 。 臨lâm 濟tế 乃nãi 休hưu 。 師sư 曰viết : 臨lâm 濟tế 小tiểu 廁trắc 兒nhi , 只chỉ 具cụ 一nhất 隻chỉ 眼nhãn 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email